Bij uw keuze voor de partnershipformule
  • garanderen wij u exclusiviteit binnen de formule en binnen een strikt afgelijnd activiteitengebied (vb. één sociaal secretariaat, één interim-bureau, één headhunter  enz …) met een duidelijke eigen identiteit of  brandname
  • voorzien wij voor u een gepersonaliseerde tafel voor 10 genodigden, die hierbij het ganse programma kunnen volgen incl. het diner
  • voorzien wij inzake publiciteit volgende mogelijkheden: pancartes (oprolbanners) gespreid over volgende ruimtes: inkom, onthaal, doorgang naar de feestzaal en feestzaal zelf; eventuele informatiemogelijkheid in een programmabrochure (in overleg met andere partners); logo-vermelding op alle drukwerken, incl. de invitaties naar de bedrijfswereld toe en advertenties in krant; logovermelding op de deelnemerslijst en de hiertoe ontworpen specifieke website (met hyperlink naar uw website)
  • krijgt u een plaats in de jury, samen met de afgevaardigden van VBO, VOKA, VDAB, uit de academische wereld zoals KUL, AMS en Vlerick, uit de bevriende beroepsverenigingen, van de vakbladen en onze mediapartner Jobat.
  • een maximale betrokkenheid dus in onze opbouw tot een geslaagde communicatie/publiciteitsaanpak én in onze uitwisseling rond actuele HR-thema's.