Bij het uitwerken hiervan werd er bewust voor gekozen om geen breedschalige verkiezing te organiseren. Een voldoende representatief comité (afgevaardigden van de partners van het event, uit de beroepsverenigingen, uit de academische wereld en vanwege de vakbladen, aangevuld met de winnaars van voorbije edities) krijgt de opdracht kandidaturen voor te dragen en finaal een ambassadeur aan te duiden.

Tijdens deze procedure wordt maximaal informatie ingewonnen over de genomineerden. In de eindfase (final four) worden de genomineerden bezocht door een vast team en wordt de bekomen informatie afgetoetst. De eindlaureaten krijgen hierbij alle kansen om hun beleid toe te lichten, hun accenten te leggen, toekomstplannen uit de doeken te doen enz.

Aan Pieter Timmermans, afgevaardigd bestuurder VBO, heeft de organisatie een gedreven en geëngageerde voorzitter. Hij is één van die steunpilaren van het eerste uur.