Ons uitgangspunt "Door ... met en voor HR" is van bij de opstart verankerd door de kans die we aan tal van HR-actoren wilden geven om op een voor hen en ons haalbare manier te participeren in het verhaal dat wij wilden "schrijven".

U vindt ze in deze rubriek. Vereer ze graag met uw bezoek via de aangereikte link hieronder: