Er is veel jong talent in België.
 
Het is ieders verantwoordelijkheid om jongeren op weg te helpen en kansen te geven op de arbeidsmarkt. Wat zijn hun verwachtingen en hoe kunnen bedrijven en HR-managers hierop inspelen?
 
Het VBO startte enkele jaren terug met een project met als titel “Young Talent In Action”. AMBITIE: de jeugdwerkloosheid met 1/4 terugdringen tegen het eind van deze legislatuur. Veel actoren vanuit diverse hoeken zetten hier hun schouders onder. Door dit initiatief in ons programma een plaats te geven, willen ook wij een steentje bijdragen. De arbeidsmarkt is immers ons werkterrein en HR-collega's daar optimaal bij betrekken de betrachting.
 
In samenwerking met AMS bracht het VBO een praktische gids voor CEO’s en HR-managers uit met daarin heel wat tips & tricks en inspirerende voorbeelden voor een vlotte inschakeling van jongeren in de onderneming. Wat vinden jongeren zelf aantrekkelijk en wat verwachten zij van hun loopbaan? Om deze theorie aan de realiteit te toetsen, richten we ons tot jullie, de top van de HR-wereld.
 
Wat
Laat u inspireren en deel uw inzichten…op het HR-Gala van 27 oktober 2016 in Salons Mantovani in Oudenaarde via een interactief debat met een specifiek accent op ‘jongeren op de werkvloer’. We doorlopen het volledige proces van de rekrutering tot de doorgroeimogelijkheden van jongeren.
 
Hopelijk tot dan!
PS Enkel voor deelnemers aan HR-Gala

Dit betrof natuurlijk de uitnodiging voor editie 2016, maar we wilden de inhoud ervan nog even onder de aandacht houden!
 
Bart Buysse & Rony Hoebeke