Zoals eerder gezegd zijn onze HR-ambassadeurs langer ambassadeur dan voor dat ene jaar waarin zij verkozen zijn. Het is dan ook passend hen een vaste plaats te geven in onze "galerij".
Tegelijk hebben wij getracht, met het voor handen zijnd materiaal uit vorige edities, om ook wat sfeer mee te geven. Inderdaad ... even terugblikken kan ook vooruit kijken zijn. Ergens een beeld oppikken om er iets anders mee aan te vatten. U ziet wel of daar iets inspirerends terug te vinden is, of gewoon een leuk moment waar u ooit getuige van was.