Het woord zegt het zelf: hier willen wij de meest recente informatie weergeven.
Waar we op onze vorige website alle informatie behoorlijk lang toegankelijk hielden, willen we nu nog wel een stukje historiek behouden, maar vooral focussen op het "dicht nabije".