Waar we op onze vorige website alle informatie behoorlijk lang toegankelijk hielden, willen we nu nog wel een stukje historiek behouden, maar vooral focussen op het "dicht nabije".