De Menselijke aspecten van Mobiliteit


Tijdens het voorprogramma krijgt u in primeur de resultaten van een grootschalige bevraging uitgevoerd door het Expertise Center Next Generation Work van Antwerp Management School bij werknemers over hoe zij de afstand tussen thuis en werk afleggen en hoe zij dit beleven. Mobiliteit wordt totnutoe sterk benaderd als probleem gegeven de steeds langer wordende files, met oog voor de impact van oplossingen als mobiliteitsbudget en “cash for car”. Veel minder aandacht ging er totnutoe uit naar hoe werknemers dit woon-werk verkeer beleven en hoe zij omgaan met mogelijke “hobbels op de weg” die deze afstand lang, lastig, of moeilijk te overbruggen maken.

We mogen de mogelijke impact van deze beleving niet onderschatten. De beleving van woon-werkverkeer is inherent een erg persoonlijk gegeven – geen twee werknemers hebben exact dezelfde situatie als je alles samen neemt (werkplaats en –tijd, woonplaats, gezinssituatie, fysieke mogelijkheden, hobbies). Woon-werkverkeer vormt als het ware de “brug” tussen werk en thuis en de invloed van “thuis” speelt hier evenzeer mee als die van “werk”.

In onze bevraging brengen we deze beleving voor het eerst in kaart. Professoren Peggy De Prins en Ans De Vos presenteren u tijdens het voorprogramma in primeur de voornaamste resultaten en gaan met u in interactie om op basis van de resultaten lessen te trekken voor het HR-beleid. De files gaan we hier wellicht niet mee reduceren, maar de mogelijk negatieve invloed van mobiliteit op productiviteit en engagement mogelijks wél.

Volgende vragen zullen we onder andere beantwoorden
  • Hoe beleven werknemers de afstand naar en van het werk? Voor wie is dit een moment van ontspanning, voor wie is het een bron van stress?
  • Wat verklaart deze verschillen in subjectieve beleving?
  • Hoe bewust en proactief gaan mensen om met hun mobiliteit? Wat zijn voorbeelden van “slimme strategieën” om met woon-werkverkeer om te gaan, ook al is de objectieve reistijd soms erg lang?
  • Wat is de invloed van organisatiecultuur en teamcultuur op dit vlak?
  • Hoe bepalend is een flexibel beleid op vlak van werkplek en werktijden en wat is nodig bij werknemers om dit beleid ook effectief te laten zijn?

Na een interactieve presentatie van de resultaten krijgt u de gelegenheid om samen met de deelnemers, onder begeleiding van het HR-team van Antwerp Management School, de resultaten toe te passen op uw organisatie, ervaringen uit te wisselen en te leren van goede praktijken: hoe kan u gegeven uw bedrijfscontext, ervoor zorgen dat medewerkers aangemoedigd en ondersteund worden om bewust om te gaan met hun mobiliteit en om in dialoog tot oplossingen komen die een win-win voor werknemer én organisatie inhouden?

Een programma dat niet enkel verrijkend kan zijn voor uw HR-beleid op dit vlak, maar misschien ook wel voor uw eigen mobiliteitsbeleving!